رزمایش کمک مومنانه با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران و هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان و سمن های مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد.

رزمایش کمک مومنانه با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران و هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان و سمن های مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد.

رزمایش کمک مومنانه با همکاری سازمان بسیج ورزشکاران و هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان و سمن های مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی برگزار شد.

به گزارش وب سایت هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی، با همت سازمان بسیج ورزشکاران آذربایجان غربی، بسته های معیشتی در بین ورزشکاران این هیئت و اقشار بی‌بضاعت و آسیب دیده از کرونا توزیع شد.
هیئت جانبازان و معلولین استان و سازمان بسیج ، به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر دستگیری از نیازمندان و آسیب دیده از کرونا در عرصه حاضر شده و نسبت به جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی اقدام کردند.
این اقدام خدا پسندانه با همراهی سازمان بسیج ورزشکاران استان ، سازمان های مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان استان و هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان از بین ۲۰۰ بسته تعداد ۴۰ بسته به ورزشکاران این هیئت تعلق گرفت و در حال توزیع میباشد.

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی