✅دیدار نوروزی رئیس و اعضای هیئت و جمعی از مربیان، ورزشکاران، رؤسای کمیته ها هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان در دفتر مدیرکل برگزار شد.

دیدار نوروزی رئیس و اعضای هیئت و جمعی از مربیان، ورزشکاران، رؤسای کمیته ها هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان در دفتر مدیرکل برگزار شد.

روابط عمومی هیئت ورزش هاي جانبازان و معلولين استان آذربایجان غربی

t.me/VJMUR

instagram.com/wairisfd.irhttp://wairisfd.ir

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی