🔻کیومرث پورایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با حضور در شهرستان اشنویه، دستور آغاز محوطه سازی مزار زنده یاد پهلوان مرحوم سیامند رحمان را صادر کرد.

🔻کیومرث پورایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با حضور در شهرستان اشنویه، دستور آغاز محوطه سازی مزار زنده یاد پهلوان مرحوم سیامند رحمان را صادر کرد.

🔻کیومرث پورایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی به همراه آزادی معاون ورزش و علی امان زاده رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان با حضور در شهرستان اشنویه، دزستور آغاز محوطه سازی مزار زنده یاد پهلوان مرحوم سیامند رحمان را صادر کرد.

 

روابط عمومی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی