ضروری است کلیه ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان ثبت اطلاعات در سامانه مبین ( پایگاه ملی اطلاعات سرمایه انسانی ورزش کشور)با ورود کد ملی و فرآیند ثبت نام اقدام و نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

ضروری است کلیه ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان ثبت اطلاعات در سامانه مبین ( پایگاه ملی اطلاعات سرمایه انسانی ورزش کشور)با ورود کد ملی و فرآیند ثبت نام اقدام و نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

فرایند ثبت و ویرایش اطلاعات ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان و مجموعه ورزش استان در هیات های ورزشی در سامانه مبین ( پایگاه ملی اطلاعات سرمایه انسانی ورزش کشور)

ضروری است کلیه همکاران عزیز مجموعه های ستادی و شهرستانی ورزش و جوانان استان و بخصوص هیات های ورزشی با قید فوریت نسبت به ثبت اطلاعات خود با ورود کد ملی و فرآیند ثبت نام اقدام و نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام نمایند.

لینک ثبت عضویت در سامانه:     Mobin.msy.gov.ir

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی