دیدار و گفت و گوی امان زاده رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان غربی به همراه هیئت رئیسه هیئت با محمد حضرت پور شهردار ارومیه

دیدار و گفت و گوی امان زاده رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان غربی به همراه هیئت رئیسه هیئت با محمد حضرت پور شهردار ارومیه

دیدار و گفت و گوی امان زاده رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان غربی به همراه هیئت رئیسه هیئت با محمد حضرت پور شهردار ارومیه در خصوص تیم داری و حمایت از تیم های این هیات در مسابقات باشگاههای کشور و همچنین دستورات لازم برای اجرایی شدن مصوباتشورای عالی فرهنگی

💢روابط عمومی هیئت ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

💢 @VJMUR

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی