با حضور ایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس ستاد دبیرخانه و امان زاده رئیس هیئت و دبیر ستاد دبیرخانه این استان در دفتر مدیرکل با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی برگزار شد.

با حضور ایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس ستاد دبیرخانه و امان زاده رئیس هیئت و دبیر ستاد دبیرخانه این استان در دفتر مدیرکل با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی برگزار شد.

برگزاری جلسه دبیرخانه پیگیری اجرای مصوبه ترویج فرهنگ حضور و افتخارآفرینی جانبازان و معلولین از طریق ورزش، به جهت هماهنگی نحوه حمایت و خدمت رسانی اداره کل ورزش و جوانان به جانبازان و معلولین استان به استناد مصوبه کشوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق ورزش با حضور ایراندوست مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان غربی و رئیس ستاد دبیرخانه و علی امان زاده رئیس هیئت استان و دبیر ستاد دبیرخانه مصوبات آذربایجان غربی در محل دفتر مدیرکل برگزار شد.

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی