اولین نشست هماهنگی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان در محل دفتر اداره کل برگزار شد.

اولین نشست هماهنگی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان در محل دفتر اداره کل برگزار شد.

جلسه هماهنگی رئیس و اعضای هیئت و جمعی از مربیان، ورزشکاران، رؤسای کمیته ها هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان

اولین نشست هماهنگی هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان در محل دفتر اداره کل برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی:این جلسه  با هدف  تبریک نوروزی و تبریک به انتصاب سرپرست جدید اداره کل و بررسی برخی از مشکلات ورزش جانبازان و معلولین در سطح استان و در راستای ارتقاء تمرینات ورزشی تحت پوشش جامعه بزرگ ورزشی هیات  با حضور رئیس و اعضای هیئت و جمعی از مربیان، ورزشکاران، رؤسای کمیته ها هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی با دکتر بیرامی سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان صورت گرفت.

روابط عمومی هیئت ورزش هاي جانبازان و معلولين استان آذربایجان غربی

t.me/VJMUR

instagram.com/wairisfd.ir

http://wairisfd.ir

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی