اولین جلسه نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی جانبازان و معلولین استان‌ها به صورت مجازی برگزار شد.

اولین جلسه نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی جانبازان و معلولین استان‌ها به صورت مجازی برگزار شد.

اولین جلسه نواب رئیس بانوان هیئت‌های ورزشی جانبازان و معلولین استان‌ها به صورت مجازی در ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

جهاندوخت صحت نایب رئیس بانوان هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی در نخستین جلسه نشست نواب رئیس بانوان هیئت های ورزشی استانها با ارائه گزارش عملکرد سال ۹۸ استان و کمبودها و موانع توسعه ورزش بانوان جانباز و معلول استان و نیز شرایط ورزشکاران در دوران شیوع کووید ۱۹ در استان به صورت مجازی شرکت کرده و به گفت‌وگو پرداختند.

نصیری سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون، در ابتدا گزارشی از روند برنامه‌های این حوزه در سال ۹۸ و سپس فعالیت‌های انجام شده و پیش رو در سال ۹۹ ارائه کرد.
در ادامه، نواب رئیس هیئت‌ها نیز همراه گزارش عملکرد خود، درباره کمبودها و موانع توسعه ورزش بانوان جانباز و معلول و نیز شرایط ورزشکاران در دوران شیوع کووید ۱۹ در استان به گفت‌وگو پرداختند.

در این جلسه، نصیری همچنین ارتباط نواب رئیس هیئت‌های استان‌ها با نواب شهرستان‌های فعال و معاونت ورزش بانوان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها در جهت رشد و توسعه سریعتر ورزش بانوان را الزامی دانست و گفت: برای برنامه‌ریزی لازم در امور ورزشکاران، مربیان، داوران در دوران همه‌گیری کرونا، باید ارتباط بیشتری با آن‌ها داشت و از ایجاد آسیب‌های روانی و جسمی احتمالی برای ورزشکاران پیشگیری کرد.

سرپرست نایب رئیسی بانوان فدراسیون، در پایان به مصوبه اعضا هیئت رئیسه فدراسیون مبنی بر حمایت ویژه از ورزش بانوان جانباز و معلول کشور اشاره و از زحمات نواب رئیس هیت‌های استانی تقدیر و تشکر کردند.

https://t.me/VJMUR

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی