از مسئول روابط عمومی هيات ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان‌غربی حاج حمید یوسف زاده بعنوان روابط عمومی برتر استان تجلیل شد.

از مسئول روابط عمومی هيات ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان‌غربی حاج حمید یوسف زاده بعنوان روابط عمومی برتر استان تجلیل شد.

از مسئول روابط عمومی هيات ورزش های جانبازان و معلولین آذربایجان‌غربی حاج حمید یوسف زاده بعنوان روابط عمومی برتر استان تجلیل شد.🔹 صبح امروز در مراسمی که از سوی اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، ازحمیدیوسف زاده مسئول روابط عمومی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان‌غربی بعنوان یکی از شش روابط عمومی برتر ورزشی تجلیل شد.

در این مراسم از مسئولین روابط عمومی هيات ورزش های جانبازان و معلولین، ورزش‌های همگانی، والیبال، پزشکی ورزشی، انجمن‌های ورزشی و هیئت کونگ فو با ارزیابی های صورت گرفته از سوی اداره کل و روابط عمومی اداره کل تجلیل شد.

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی