برگزاری جلسه پیگیری اجرای مصوبه ترویج فرهنگ حضور و افتخارآفرینی جانبازان و معلولین از طریق

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی