پست های برچسب زده شده "Mobin.msy.gov.ir"

فرایند ثبت و ویرایش اطلاعات ورزشکاران، مربیان، داوران، پیشکسوتان و مجموعه ورزش استان در هیات های ورزشی در سامانه مبین ( پایگاه ملی اطلاعات سرمایه انسانی ورزش کشور)

[…]

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی