هستی شکوری ورزشکار عجوبه ۹ ساله رشته والیبال نشسته بانوان ارومیه – هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی

هستی شکوری ورزشکار عجوبه ۹ ساله رشته والیبال نشسته بانوان ارومیه – هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی

هستی شکوری ورزشکار عجوبه ۹ ساله رشته والیبال نشسته بانوان ارومیه – هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی

هستی شکوری یکی از عجوبه های ورزشی هستش در رشته والیبال نشسته بانوان ارومیه ، با تشویق ها و حمایت های پدر و مادر و مربی زحمتکش و کار بلدسرکار خانم علیزاده در ترکیب اصلی تیم والیبال نشسته بانوان ارومیه باشد.امیدواریم در آینده نزدیک در ترکیب اصلی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشورمان باشد.

 

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی