پرسش های متداول

پرسش های متداول

در این بخش برخی از سوالات متداول مراجعین به وب سایت هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین آذربایجان غربی ارائه شده است.

سوال ۱
سوال ۲

پاسخ ۲

سوال ۳
سوال ۴
سوال ۵
سوال ۶

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی