پرسشنامه طرح تحقیقاتی – https:‏/‏/panel.porsall.com‏/Poll‏/Show‏/cbbb3d9fe00c4fe

پرسشنامه طرح تحقیقاتی – https:‏/‏/panel.porsall.com‏/Poll‏/Show‏/cbbb3d9fe00c4fe

 در خصوص تکمیل پرسشنامه طرح تحقیقاتی با هدف «بررسی ارتباط کیفیت خواب، کیفیت زندگی و مزاج ورزشکاران، به اطلاع می‌‌رساند؛

با توجه به اینکه طرح فوق در سطح کشور در حال انجام بوده و در نهایت تحلیل نتایج مربوط به هر استان، به هیئت‌های مربوطه ارسال خواهد شد. خواهشمند است در خصوص تکمیل پرسشنامه طرح مذکور (توسط ورزشکاران) به لینک زیر جهت تکمیل از کلیه ورزشکاران محترم جانباز و معلول  با هر میزان از سابقه ورزشی (ورزشکار، مبتدی، آماتور، حرفه‌ای، پیشکسوت و حتی ورزشکار سابق) قرار میگرد. زمانی که ورز شکاران محترم استان جهت تکمیل این پرسشنامه اختصاص می‌ دهند، نهایت تشکر و قدردانی می‌گردد.

لینک پرسشنامه:

https:‏/‏/panel.porsall.com‏/Poll‏/Show‏/cbbb3d9fe00c4fe

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی