مصاحبه زنده تلویزیونی علی امان زاده رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین

مصاحبه زنده تلویزیونی علی امان زاده رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین

مصاحبه زنده تلویزیونی علی امان زاده رئیس هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی در برنامه تلویزیونی سیری در ورزش شبکه استانی آذربایجان غربی و سرکار خانم پری مردمیدان مربی موفق تیم های بوچیا/ والیبال نشسته بانوان/چند دوره عضو تیم ملی والیبال نشسته بانوان …
روز جمعه مورخه ۹۸/۱/۳۰
راس ساعت ۲۱:۱۰

 

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی