مراسم سوگواری ایام دهه اول ماه محرم با مشارکت هیئت ورزشی جانبازان و معلولین با همکاری سمن های ورزشی و با هماهنگی اداره کل ورزش و اداره ورزش ارومیه درمحل مجموعه ورزشی شهید باکری واقع در سه راه ایثار ارومیه  برگزار خواهد شد.

مراسم سوگواری ایام دهه اول ماه محرم با مشارکت هیئت ورزشی جانبازان و معلولین با همکاری سمن های ورزشی و با هماهنگی اداره کل ورزش و اداره ورزش ارومیه درمحل مجموعه ورزشی شهید باکری واقع در سه راه ایثار ارومیه  برگزار خواهد شد.

مراسم سوگواری ایام دهه اول ماه محرم با مشارکت هیئت ورزشی جانبازان و معلولین با همکاری سمن های ورزشی و با هماهنگی اداره کل اوررزش ستان و اداره ورزش ارومیه در محل مجموعه ورزشی شهید باکری واقع در سه راه ایثار ارومیه  برگزار خواهد شد.

این برنامه مذهبی با رعایت همه پروتکل های بهداشتی و دریافت همه مجوزهای لازم از نهادهای ذی ربط، در فضای روباز ورزشگاه شهید باکری ارومیه برگزار خواهد شد.

این آیین سوگواری  از ساعت  ۲۱:۳۰آغاز شده تا ساعت ۲۴ شب. واقع در مدرس بلوار استاد شهریار مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه ادامه خواهد یافت

مراسم با حضور ورزشکاران جانباز و معلول ارومیه با خانواده های محترم برگزار می شود.

هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان با همکاری سمن های ورزشی و با هماهنگی اداره کل ورزش استان و اداره ورزش ارومیه ،ضمن دعوت از جامعه بزرگ ورزشکاران ارومیه جهت شرکت در مراسم معنوی که با کلیه امکانات برای حضور امن و بهداشتی عزاداران حسینی در این مجموعه ورزشی بزرگ ( فضای روباز) آماده شده است.

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی