شهرستان ها

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین ارومیه

ریاست هیئت : یوسف رحیمی

 

آدرس : ارومیه، خیابان سربازان گمنام، جنب مجتمع فرهنگی هنری ارشاد، اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی، هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین ارومیه
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۳۴۵۸۰۴۶

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین سردشت

ریاست هیئت : سمیه موسی زاده

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۲۶۴۷۶۰۰

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین میاندوآب

ریاست هیئت : علی حسین صادقی

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۸۴۳۵۵۲۰

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین مهاباد

ریاست هیئت : قادر احمدزاده

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۳۴۴۳۸۱۳

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین اشنویه

ریاست هیئت : حسن جانفشان

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۱۴۴۶۸۵۰

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین ماکو

ریاست هیئت : محمد حبیب زاده

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۱۶۲۳۴۲۲

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین سلماس

ریاست هیئت : حسن یونسی

 

آدرس : سلماس، بلوار جمهوری اسلامی، استادیوم ورزشی
تلفن : ۰۴۴۳۵۲۲۵۰۰۱
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۳۴۳۱۱۶۸

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین پیرانشهر

ریاست هیئت : نسرین قریشی

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۴۴۲۸۷۲۷

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین خوی

ریاست هیئت : محمد غفاری

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۳۶۱۷۰۰۳

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین چالدران

ریاست هیئت : قاسم رحیمی

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۱۶۰۳۹۱۶

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین شاهیندژ

ریاست هیئت : محمد حسین فتاحی

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۱۹۶۱۲۴۰

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین شوط

ریاست هیئت : خیام اکبری

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : ۰۹۱۴۱۶۴۴۱۲۱

هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین نقده

ریاست هیئت : محمد عبدی

 

آدرس : 
تلفن :
فکس :
موبایل : 

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی