روئسا

رئیس

 

نام و نام خانوادگی : علی امان زاده

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

E-mail : aliaman2013@gmail.com

دفتر – اداری – پشتیبانی

 

نام و نام خانوادگی : 

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

نایب رئیس

 

نام و نام خانوادگی : جهاندوخت صحت

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

دبیر

 

نام و نام خانوادگی : .

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

خزانه دار

 

نام و نام خانوادگی : امیر قاسمی

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

ورزش همگانی

 

نام و نام خانوادگی : مهدی آصفی

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

فرهنگی، تربیتی

 

نام و نام خانوادگی : 

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی : حمید یوسف زاده

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

پزشکی ورزشی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر امیر شبانلویی

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

ورزش قهرمانی

 

نام و نام خانوادگی : 

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

دفتر بسیج ورزشکاران

 

نام و نام خانوادگی : 

 

آدرس : ارومیه، خیابان ورزش، ورزشگاه الغدیر ارومیه، هیئت جانبازان و معلولین آذربایجان غربی

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی