جهان پهلون سیامندرحمان قهرمان ۲ دوره پاراالمپیک رشته وزنه برداری و ناصرحسن پور قهرمان ۳ دوره پاراالمپیک رشته والیبال نشسته

جهان پهلون سیامندرحمان قهرمان ۲ دوره پاراالمپیک رشته وزنه برداری و ناصرحسن پور قهرمان ۳ دوره پاراالمپیک رشته والیبال نشسته

جهان پهلون سیامندرحمان قهرمان ۲ دوره پاراالمپیک رشته وزنه برداری

و

ناصرحسن پور قهرمان ۳ دوره پاراالمپیک رشته والیبال نشسته

 

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی