جلسات تخصصی هیأت ورزشی جانبازان و معلولین استان

جلسات تخصصی هیأت ورزشی جانبازان و معلولین استان

جلسات تخصصی هیأت ورزشی جانبازان و معلولین استان با حضور دکتر بیرامی سرپرست و محمد آزادی معاون ورزشی اداره کل ورزش وجوانان استان آذربایجان غربی

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی