برگزاری نشست تخصصی و فنی احمدی رئیس اداره ورزش و جوانان ماکو با رئیس و اعضای هیئت جانبازان و معلولین ماکو با حضور امان زاده رئیس هیئت استان

برگزاری نشست تخصصی و فنی احمدی رئیس اداره ورزش و جوانان ماکو با رئیس و اعضای هیئت جانبازان و معلولین ماکو با حضور امان زاده رئیس هیئت استان

صبح روز چهارشنبه ۲۴ مهر ۹۸ در محل اداره ورزش و جوانان ماکو با حضور امان زاده رئیس محترم هیئت جانبازان و معلولین استان و حبیب زاده رئیس و اعضای هیئت شهرستان، ولی زاده مدیر ورزشی سازمان منطقه آزاد ماکو و احمدی ریاست اداره ورزش و جوانان نشست تخصصی و فنی در خصوص مسائل و مشکلات موجود هیئت جانبازان و معلولین این شهرستان و توسعه زیر ساختهای این هیئت بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی