فرانک مرادی ورزشکار تیم والیبال نشسته استان از ارومیه به نخستین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشور دعوت شدند.

فرانک مرادی ورزشکار تیم والیبال نشسته استان از ارومیه به نخستین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشور دعوت شدند.

امان زاده و خانم علیزاده رِئیس و نائب رئیس هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی؛ ورزشکار جوان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشور را در فرودگاه ارومیه به همراه خانواده محترم ورزشکار بدرقه کردند.

امان زاده و خانم علیزاده رِئیس و نائب رئیس هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی؛ ورزشکار جوان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشور را در فرودگاه ارومیه به همراه خانواده محترم ورزشکار بدرقه کردند.

فرانک مرادی ورزشکار تیم والیبال نشسته استان از ارومیه به نخستین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشور دعوت شدند.

نخستین اردوی تیم ملی والیبال نشسته بانوان کشور از ۸ الی ۱۵ مهر ۱۴۰۰ به مدت یک هفته در تهران در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین برگزار خواهد شد.

روابط عمومی هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی

 

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی