استقبال مسئولین آذربایجان غربی ازقهرمانان تیم ملی والیبال نشسته ایران در مرز بازرگان

استقبال مسئولین آذربایجان غربی ازقهرمانان تیم ملی والیبال نشسته ایران در مرز بازرگان

با استقبال حبیب زاده رئیس هیات جانبازان و معلولین شهرستان ماکو و فرج پور رئیس تربیت بدنی منطقه آزاد ماکو(بازرگان) از ورزشکاران با غیرت تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی

ورزشکاران با غیرت تیم ملی والیبال نشسته جمهوری اسلامی از مرز بازرگان با استقبال حبیب زاده رئیس هیات جانبازان و معلولین شهرستان ماکو و فرج پور مسئول تربیت بدنی منطقه آزاد ماکو(بازرگان)

گفتنی است تيم ملي واليبال نشسته كشورمان براي حضور در مسابقات جهانی و پاراآسیایی درتورنمنت چهارجانبه بین المللی ترکیه با حضور تیم های ایران ، عراق و ترکیه الف و ب حضور داشتند. و در پایان عنوان قهرمانی را به خود اختصاص دادند.

روابط عمومی هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی

t.me/VJMUR

instagram.com/wairisfd.ir

.

کپی رایت ۱۳۹۷ © هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان آذربایجان غربی